Ukázka

08.05.2009 12:47

Mezitím neznámá loď přistála. Ze svého úkrytu hoši viděli, jak muž, který předtím seděl u vesel, svižně vyskočil na břeh, povytáhl pramici do trávy a pak pomáhal z lodi nějaké ženě. Ta popošla kousek po břehu, a když vystoupila ze stínu stromů, Robin ji poznal.

“To je zase ta ženská,” skoro vykřikl překvapením.

“Jaká ženská?” nechápal Matěj.

“No, přece z Vydrovky. Má v kempu se svým mužem pronajatou chatu, ale pořád jezdí po okolí s tímhle chlapem,” vysvětloval Robin a dvojici přitom nespouštěl z očí. Muž dohonil svoji společnici a něco jí důrazně vysvětloval, zdálo se však, že ona s ním nesouhlasí. Nakonec žena prudce zavrtěla hlavou, oba se vrátili k lodi a vyndali z ní opatrně tašku.

“Snad tady nechtějí strávit celý den?” lekl se Matěj.

“To snad ne,” zděsil se i Robin. “Ale sleduj, ti to tady moc dobře znají, chovají se tu jak doma.” Oba nezvaní návštěvníci se pátravě rozhlédli a pak vyrazili po cestičce rovnou k lesíku. Robin odhadoval, že zamířili právě do míst, kde viděl předtím z lodi tmavé skalisko.

“Počkej tady,” vyzval kamaráda, když jim dvojice zmizela pod stromy. “Jdu na výzvědy.”

Ani nečekal na Matějovu odpověď. Protáhl se mezi keři a opatrně přeběhl přes volné prostranství. U prvních stromků se přikrčil a chvilku vyčkával. Když se nic nedělo, vyrazil tichými přískoky ke skále z opačné strany, než se k ní mohli dostat muž se ženou. Byl už skoro u ní, když zaslechl neobvyklé skřípavé zvuky. Bleskově vklouzl pod nejbližší keř a přitiskl se k zemi.

Za skálou, jen několik metrů od něj, promluvil zřetelně mužský hlas.

“To je ale dřina,” postěžoval si. Robin se odvážil opatrně vystrčit hlavu, ale nikoho nezahlédl.

“Počkej, pomůžu ti,” ozvala se žena. “ Jde to těžko, ale tak bezvadnou skrýš jinde nenajdeš.”

“Bodejť by jo. A navíc nás tady nikdo nemůže překvapit. Každou loď bychom zahlédli na sto honů.”

Po těch slovech Robinova zvědavost ještě vzrostla. Rozhodl se, že popoleze až ke skále a při jejím okraji vykoukne, co se na druhé straně děje. Než se však stačil pohnout, promluvil znovu ženský hlas a Robin ve svém úkrytu ztuhl.

Zpět